ELPRISER HOS KUNDKRAFT

Samma krav för att ge så lågt elpris som möjligt

Kundkraft är helt oberoende och har samma krav gentemot alla elleverantörer vi samarbetar med när vi upphandlar elpriser. Enda sättet för en leverantör att få våra medlemmar som elkund är att bjuda så lågt elpris som möjligt i våra elauktioner.

Kravet vi också ställer på leverantörerna är att elpriset ska vara så lågt som möjligt, att all el som levereras av leverantören är förnyelsebar energi / Grön El, samt att inga fasta avgifter ska tillkomma på elhandelsavtalet såsom årsavgifter, månadsavgifter etc.

Medlemskapet i Kundkraft är alltid kostnadsfritt.

´

Bli medlem nu och hjälp oss att pressa elpriserna!

Grön bock listpunkt100% Grön el

Grön bock listpunktKostnadsfritt

Grön bock listpunktIngen uppsägningstid

Grön bock listpunktAlltid lågt elpris

Våra aktuella elpriser

Elområde 1-2

Fast 1år
Inklusive moms

49.94

öre/kWh

Energipris: 39.95 öre/kWh

Elområde 3

Fast 1år
Inklusive moms

54.88

öre/kWh

Energipris: 43.9 öre/kWh

Elområde 4

Fast 1år
Inklusive moms

52.80

öre/kWh

Energipris: 42.24 öre/kWh

Elområde 1-4

Rörligt 1år
Exklusive moms

6.79

öre/kWh

Påslag inkl. elcertifikat för volymvägt elpris, se spotpriser nedan.

Historiska priser

Rörligt elpris - statistik (öre/kWh)

Nedan visas det rörliga schablonavräkningspriset som baseras på Svenska Kraftnäts (SvK) förbrukningsprofiler för varje elområde. Det rörliga priset inhämtas ifrån SvK:s hemsida den 5:e varje månad.

2019 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Historiska spotpriser

Fast elpris - statistik (öre/kWh)

2019 Område 1 & 2 Område 3 Område 4
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Historiska fasta priser

Så sätts priset

Elpriset sätts på den nordiska elbörsen NordPool. Priset bestäms genom så kallad marginalprissättning. Det betyder att priset sätts på marginalen baserat på kostnaden för den sist producerade kilowatt-timmen.

Skälet till att elpriset är högt under perioder i Sverige kan således bero på antingen hög efterfrågan och/eller dålig tillgänglighet på el producerad i produktionsanläggningar med en lägre rörlig kostnad. Ett exempel på det senare är vattenkraft. När det är dåligt med vattenreserver kan det inte produceras vattenkraft med full effekt och dyrare produktionsanläggningar kan behöva tas i bruk. När det gäller efterfrågan påverkas den exempelvis under vintern då det ofta är en större efterfrågan på el.

De perioder med högst elpriser uppkommer då det både är en hög efterfrågan på el och en låg produktion av "billig" el såsom kärnkraft och vattenkraft. Då kan exempelvis gasturbiner behöva slås igång och dessa har en hög rörlig kostnad per kWh och priset, som sätts baserat på den sist producerade kilowatt-timmen, blir således högt.