ELPRISER HOS KUNDKRAFT

Samma krav för att ge så lågt elpris som möjligt

Kundkraft är helt oberoende och har samma krav gentemot alla elleverantörer vi samarbetar med när vi upphandlar elpriser. Enda sättet för en leverantör att få våra medlemmar som elkund är att bjuda så lågt elpris som möjligt i våra elauktioner.

Kravet vi också ställer på leverantörerna är att elpriset ska vara så lågt som möjligt, att all el som levereras av leverantören är förnyelsebar energi / Grön El, samt att inga fasta avgifter ska tillkomma på elhandelsavtalet såsom årsavgifter, månadsavgifter etc.

Medlemskapet i Kundkraft är alltid kostnadsfritt.

´

Bli medlem nu och hjälp oss att pressa elpriserna!

Grön bock listpunkt100% Grön el

Grön bock listpunktKostnadsfritt

Grön bock listpunktIngen uppsägningstid

Grön bock listpunktAlltid lågt elpris

Våra aktuella elpriser

Elområde 1-2

Energipris: 39.95 öre/kWh

Fast 1år
49.94
öre/kWh

Elområde 3

Energipris: 43.9 öre/kWh

Fast 1år
54.88
öre/kWh

 

Elområde 4

Energipris: 42.24 öre/kWh

Fast 1år
52.80
öre/kWh

Elområde 1-4

 

Rörligt 1år
6.79
öre/kWh

Historiska priser

Rörligt elpris - statistik (öre/kWh)

2018 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
Januari 32.11 32.27 32.35 32.77
Februari 40.06 40.07 40.38 41.17
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Historiska spotpriser

Fast elpris - statistik (öre/kWh)

2018 Område 1 & 2 Område 3 Område 4
Januari 38.79 37.88 39.85
Februari 41.15 41.75 42.7
Mars 39.95 43.9 42.24
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Historiska fasta priser

Så sätts priset

Elpriset sätts på den nordiska elbörsen NordPool. Priset bestäms genom så kallad marginalprissättning. Det betyder att priset sätts på marginalen baserat på kostnaden för den sist producerade kilowatt-timmen.

Skälet till att elpriset är högt under perioder i Sverige kan således bero på antingen hög efterfrågan och/eller dålig tillgänglighet på el producerad i produktionsanläggningar med en lägre rörlig kostnad. Ett exempel på det senare är vattenkraft. När det är dåligt med vattenreserver kan det inte produceras vattenkraft med full effekt och dyrare produktionsanläggningar kan behöva tas i bruk. När det gäller efterfrågan påverkas den exempelvis under vintern då det ofta är en större efterfrågan på el.

De perioder med högst elpriser uppkommer då det både är en hög efterfrågan på el och en låg produktion av "billig" el såsom kärnkraft och vattenkraft. Då kan exempelvis gasturbiner behöva slås igång och dessa har en hög rörlig kostnad per kWh och priset, som sätts baserat på den sist producerade kilowatt-timmen, blir således högt.