Kundkrafts avtal för dig med solceller

Produktionsavtal för dig med solceller

Producera egen solenergi och bli en klimathjälte! Dra ditt strå till stacken för klimatet och bidra till mer förnybar el genom att installera solpaneler. Vi på Kundkraft ordnar så att du får bra pris för den el du producerar, samtidigt som du får ta del av Kundkrafts låga priser för den el du fortfarande förbrukar (när solen inte lyser).

Vad är bra med Kundkrafts solcells-erbjudande?

Den leverantör bjuder lägst elpris i Kundkrafts el-auktion måste erbjuda alla medlemmar med solceller spotpris (minus balanskostnad) på den el de producerar. Det innebär att du som mikroproducent både får ta del av Kundkrafts låga elpris för den el du förbrukar (när solen inte lyser), samtidigt som du får marknadspris för den el du producerar.

Många med solceller blir lockade av ett bra elpris för den el man producerar. Men se upp!! Dessa avtal ger antingen ett dåligt elpris på den el man fortfarande förbrukar (när det är lite sol), eller så lägger leverantören på fasta avgifter. Annars skulle leverantören inte ha råd att erbjuda bättre elpris än spotpriset!

Via Kundkraft får du både bra pris på den el du producerar och den el du förbrukar.

Fakta kring solceller

Hur mycket el ger en solcellsanläggning?

En väl fungerande solcellsanläggning i Sverige ger ca 800 – 1 100 kWh per kW och år. Hur stor effekt (kW) man får beror på hur stor yta solceller man installerar samt verkningsgraden på solcellerna (kan variera från 1,5%-25% verkningsgrad).

En standardmodell, ger ca 130-175 kWh/år per kvadratmeter man installerat. Installerar man 25 kvadratmeter solpaneler, så kan man alltså producera ca 3 250 - 4 375 kWh per år.

Vad påverkar hur mycket man kan producera?

Energi från vattenkraft utvinns från strömmande vatten. I många avseenden så är vattenkraft den bästa typen av förnyelsebar energi eftersom den vatten är en del av kretsloppet. Vattnet som förbrukas under produktionen är förnybart och kommer tillbaka i form av nederbörd. Vattenkraft orsakar väldigt lite utsläpp av klimatgaser, och är väldigt kostnadseffektiv.

Många olika faktorer påverkar solelproduktion, såsom

  • solinstrålning där man bor (här kan du se SMHI:s karta för solinstrålning)
  • väderstreck
  • solcellsmodulernas lutning
  • skuggning mm.

Vad kostar en solcellsanläggning?

Priserna varierar och är olika beroende på om man installerar själv. En solcellsanläggning kostar för närvarande (2017) ca 8-12 000 kr per kW inklusive växelriktare om man monterar själv.

Man kan få statligt stöd för installationen på 20% av den totala installationskostnaden. För att få stödet ansöker man hos boverket (se HÄR)

Det finns tusentals olika moduler och marknaden utvecklas hela tiden, med en enastående prisutveckling sedan slutet av 70-talet (se i grafen nedan). Priset har gått från ca $76 per W 1977 till $0,22 per Watt 2017 - En reduktion på 99,7 % på 30 år. Senaste priset på den internationella spotmarknaden kan man kolla här

Tjänar man på att ha solceller?

Att installera solpaneler är en relativt stor investering, och det tar fortfarande många år innan man “tjänat in” de pengarna man investerat. Hur många år det tar beror på många faktorer såsom investeringskostnad per kW, vilket pris man får för den el man producerar, kalkylränta mm. Här finns en beräkningsmodell för att beräkna återbetalningstid - från Mälardalens högskola.

Enligt en beräkning gjord i början av 2018 blir återbetalningstiden ca 9 år - baserat på indata:

  • kostad för paneler 12000 kr/kW för 4 kW
  • 30% investeringsstöd (gäller från 1 Jan 2018)
  • 2% kalkylränta
  • inklusive ROT-avdrag och skattereduktion

Bli medlem nu och hjälp oss att pressa elpriserna!

Grön bock listpunkt100% Grön el

Grön bock listpunktKostnadsfritt

Grön bock listpunktIngen uppsägningstid

Grön bock listpunktAlltid lågt elpris