Sveriges största källa till förnyelsebar energi

Vattenkraft som energikälla

Vattenkraft är i dagsläget den största energikällan i Sverige och utan jämförelse den största källan till förnyelsebar energi. Under 2016 stod vattenkraft för 40,4% av Sveriges energiproduktion, vilket är något mer än kärnkraft (39,7%) och betydligt mer än vindkraft (ca 10%).

Tekniken för utvinna kraft ur vatten har funnits i flera hundra år men det var först i slutet av 1800-talet som vattenkraften började försörja fabriker med elektricitet. Idag finns det lite fler än 2000 vattenkraftverk i Sverige.

Så fungerar vattenkraft

Energi från vattenkraft utvinns från strömmande vatten. I många avseenden så är vattenkraft den bästa typen av förnyelsebar energi eftersom den vatten är en del av kretsloppet. Vattnet som förbrukas under produktionen är förnybart och kommer tillbaka i form av nederbörd. Vattenkraft orsakar väldigt lite utsläpp av klimatgaser, och är väldigt kostnadseffektiv.

Kretsloppet för vattenkraft fungerar genom att vattnet som söker sig till hav och sjöar forsar igenom våra älvar och åar. När vattnet forsar igenom vattenkraftverkens turbiner. I turbinen passerar vattnet propellrar som driver en generator som omvandlar vattnets energi till elektricitet. Den stora fördelen med vattenkraft är att den kan regleras och lagras i form av stora vattenmagasin och produktionen av vattenkraften kan snabbt regleras om efterfrågan ökar eller minskar.

När vattnet sedan blir vattenånga, med hjälp av värme från solen, bildas moln som ger regn och snö. På så sätt återvinns vattnet och kan användas som vattenkraft igen.

Utmaningen med vattenkraft

Vattenkraft utgör nästan hälften av nordens totala elproduktion. Det gör att under vattenrika år, med mycket vatten i vattenmagasinen, så sjunker elpriserna på den nordiska elbörsen. Men under torra år, med mindre nederbörd, så stiger priserna på elmarknaden eftersom elen behöver produceras från andra energikällor.

Även om vattenkraft har väldigt lite utsläpp, så skapar dammar och vattenmagasin hinder för fiskarter som vandrar längs vattendragen. Något som påverkar ekosystemet och djurlivet både i vattnet och på land. Därför har miljökraven stärkts för många vattenkraftverk, som i dagsläget behöver bygga vattenpassager och laxtrappor för fisk och andra arter runt vattenkraftverken.

Bli medlem nu och hjälp oss att pressa elpriserna!

Grön bock listpunkt100% Grön el

Grön bock listpunktKostnadsfritt

Grön bock listpunktIngen uppsägningstid

Grön bock listpunktAlltid lågt elpris